HRV ENG
Print this page

News

PRESS RELEASE - TOČNE INFORMACIJE O FONDOVIMA POD UPRAVLJANJEM NEXUSA I PRIPADAJUĆIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TREBAJU IMATI PREDNOST NAD SENZACIONALIZMOM

Neistinitim i neobjektivnim konstrukcijama nanosi se velika šteta Nexusu

 

Zagreb, 29. prosinca 2017. - Nexus Private Equity Partneri d.o.o. ('Nexus') ima obavezu prema medijima, klijentima, političkoj i široj javnosti ukazati na niz netočnosti koje se navode vezano za poslovanje fondova pod upravljanjem Nexusa te trgovačkih društava u vlasništvu tih fondova.

Nexus još jednom ističe da u poslovanju fondova pod upravljanjem te trgovačkih društava u vlasništvu ne postoje nepravilnosti koje se neosnovano u medijima stavljaju na teret Nexusu. Stoga odgovorno tvrdimo da u poslovanju nije bilo kršenja niti Zakona o alternativnim investicijskim fondovima niti pravila fondova pod upravljanjem, dok su sve aktivnosti trgovačkih društava kao zasebnih subjekata bile u skladu sa zakonima RH te isključivo na dozvoljenoj komercijalnoj osnovi. Navedeno potvrđuju kako pravna mišljenja tako i međunarodna praksa na razvijenim tržištima te prethodna praksa HANFA-e. Također, pri tome ne postoje nikakvi oblici bilo prijevarnog postupanja, bilo nepoštene poslovne prakse.

U medijskim napisima se netočno navode iznosi kratkoročnih komercijalnih pozajmica koje je društvo Nexus ulaganje d.o.o. u vlasništvu fonda Nexus FGS odobrilo Agrokoru d.d. kao HRK 117,5 mili. ili HRK 50 mil. i sl. te da je preostali dug Agrokora d.d. temeljem tih pozajmica HRK 47,5 mil. Točan podatak je da niti u jednom trenutku iznos odobrene pozajmice nije prelazio iznos od HRK 62 mil., dok je preostali iznos nevraćene kratkoročne pozajmice HRK 40 mil.

Isto tako, propuštaju se navesti objektivne činjenice da je predmetna pozajmica osigurana između ostaloga i zalogom nad imovinom čija tržišna vrijednost je na razini od HRK 95-100 mil., dakle višestruko od iznosa duga, te da je stupanjem na snagu Lex Agrokora onemogućena provedba donesenog rješenja Općinskog suda u Zagrebu o ovrsi nad predmetnom založenom imovinom te da bi se u protivnom u potpunosti naplatio predmetni dug Agrokora d.d. S obzirom na to da se radi o razlučnom pravu na odvojenoj imovini čija vrijednost višestruko premašuje iznos duga, sasvim je izvjesno da će se predmetni dug u cijelosti naplatiti, neovisno o pravnoj sudbini Agrokora d.d.

Također, Nexus redovito u skladu sa svojom obvezom iz pravila fonda ulagateljima u fond Nexus FGS dostavlja tromjesečna izvješća o stanju u pojedinim ulaganjima Fonda. Pravilima fonda nije propisana obvezna struktura takvih izvješća već se, u skladu s dosadašnjom višegodišnjom ustaljenom praksom, izvještava temeljem relevantnosti događaja vezano uz pojedina ulaganja fonda tijekom predmetnog razdoblja.

U danom trenutku predmetnog takvog izvješća ulagateljima za 3. tromjesečje 2016. pozajmice Agrokoru d.d. nisu posebno izdvojene budući da u tom trenutku to nije predstavljalo nikakav vanredni događaj ili okolnost, već dio redovnog komercijalnog poslovanja. Međutim, čim je u travnju 2017. došlo do iznenadne primjene Lex Agrokora i time tada preostali iznos duga od HRK 40 mil. postao stavkom koja zahtijeva poseban tretman, Nexus je samoinicijativno sazvao ulagatelje u Fond kojom prilikom im je prezentirao oko novonastalih neočekivanih okolnosti vezano uz predmetno potraživanje od Agrokora te je detaljno o pozajmicama izvijestio kako u godišnjim izvješćima ulagateljima za razdoblje do 31.12.2016. tako i u izvješću ulagateljima za 1. tromjesečje 2017.

Izostavljanjem ovih objektivnih činjenica kreira se potpuno netočna slika o Nexusu te se na takvim neistinitim i neobjektivnim konstrukcijama javno proziva i presuđuje Nexusu kao počinitelju kaznenih djela te mu time čini iznimna šteta.